Begroting 2020

Indicatoren/kengetallen programma's

Bestuur

Effectindicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

1a Waardering van burgers voor het bestuur van de gemeente (1)

48%

47%

50%

1b Waardering van bedrijven voor het bestuur van de gemeente (2)

3,1

3,5

3,5

2 Waardering ruimte voor participatie inwoners (2)

3,3

3,8

3,8

3a Waardering inwoners van ruimte voor initiatieven (2)

3,4

4

4

3b Waardering bedrijven van ruimte voor initiatieven (2)

3,1

3,5

3,5

4. Waardering samenwerking (2)

  1. RMN: 4,0
  2. Parkeerservice: 3,3
  3. Belasting-samenwerking: BghU   3,5
  4. Eigen onderzoek van WIL en Geynwijs:
  5. WIL: 3,7
  6. Geynwijs: 70% positief oordeel over Geynwijs (vriendelijkheid, behulpzaam, deskundig, luisteren goed en zoeken de beste oplossing).

3,5

Voor alle uitvoerings-organisaties streven we naar een 3,5 voor de uitvoering van hun taken.

1. Percentage dat veel of heel veel vertrouwen heeft.
2. Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).