Begroting 2020

Indicatoren/kengetallen programma's

Dienstverlening

 

Effectindicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

5a Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door inwoners (2)

3,5

3,7

3,7

5b Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door ondernemers (2)

3,4

4

3,6

6a Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door inwoners (2)

3,6

3,8

3,8

6b Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door ondernemers (2)

3,3

3,6

3,6

7a "De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door inwoners (1)

53%

55%

55%

7b "De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door ondernemers (1)

34%

42%

40%

1. Percentage mee eens of helemaal mee eens.
2. Rapportcijfer op een tienpuntsschaal (1=laag, 10=hoog)

 

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

1. Tevredenheid werken op afspraak (schaal 1-5)

4,3

 4

vanaf 2020 willen we op een andere manier de dienstverlening meten

2a. Aantal bezoekers website en aantal paginaweergaven

195.000 bezoekers 1.200.000 pagina  weergaven

 300.000 bezoekers 900.000 pagina  weergaven

195.000 bezoekers 1.200.000 pagina  weergaven

2b. Verbeterde digitale formulieren

10

10

2c. Kwaliteit BRP (zelfevaluatie)
(95% is de score voor een voldoende)

Voldoende

95% 

95%