Begroting 2020

Indicatoren/kengetallen programma's

Economie

Effectindicatoren

Realisatie
2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

2 Aantal arbeidsplaatsen

43.407

42.500

44.000

4.1 Bedrijfsvestigingen in Nieuwegein

5.588

5.400

5.450

4.2 Aantal arbeidsplaatsen in U10-regio in U10-regio

471.166

460.000

475.000

5.1 Aantal nieuwe bedrijven op Het Klooster

6

7

10

5 2 Ontwikkeling aantal Bezoekers Cityplaza (2014 is 100%)

110%

115%

110%

5.3 Aantal toeristen overnachtingen

p.m.

33.400

33.400

Prestatie-indicatoren