Begroting 2020

Indicatoren/kengetallen programma's

Wonen

Effectindicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

1.1 Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (tevredenheid over de verschillende voorzieningen in de wijk) 1)

3,5

 3,6

3,6

1.2 Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (Hoe prettig vindt u de wijk waarin u woont?) 1)

3,9

4,1

4,1

3.1 Tevredenheid over het woningaanbod 1)

2,9

3,3

3,3

3.2 Aantal sociale huurwoningen

8.321

8.327

8.601

3.3 Percentage aanbod betaalbare sociale huurwoningen t.o.v. totale aanbod sociale huurwoningen

85,5

70

70

3.4  Algemene tevredenheid over de kwaliteit van de woning 1)

4,2

 4,1

4,1

4 Aantal gemeentelijke monumenten

43

 >43

p.m.

5.1 Mate van energieneutraliteit 2)

nog niet bekend

4,7%

p.m.

5.2 Duurzaamheidsscore (0-100) ecologisch kapitaal 3)

48

51

51

1) Gemeten op een schaal van 1 tot 5.
2) energieneutraliteit = opgewekte duurzame energie / energiegebruik * 100 %
3) bron =Telos http://www.sustainablecitiesbenchmark.eu/

Kengetallen

Realisatie
2018

Verwachting 2019

Verwachting 2020

Aantal woningen uitbreiding woningvoorraad

283

335

550

Uitbreiding aantal toegevoegde nultreden woningen en woningen voor verzorgd wonen

220

99

p.m.