Begroting 2020

Indicatoren/kengetallen programma's

Bedrijfsvoering

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

1. Aantal werkprocessen verbeterd in het kader van LEAN (totaal van 270)

Nieuw

Nieuw

12

2. Volledig gedigitaliseerde processen in het kader van substitutie (totaal van 270)

Nieuw

Nieuw

100

Prestatie-indicatoren vastgoed

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

  1. MVI: Actieplan MVI

nvt

nvt

Actieplan gereed

  1. Verduurzaming Autopool

1 voertuig

nvt

3 voertuigen

  1. Verduurzaming vastgoed deel 1, led-verlichting aanbrengen

nvt

25%

50%

  1. Verduurzaming vastgoed deel 2, gebouwen energieneutraal maken

nvt

nvt

10%

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

  1. Verzuimpercentage*

6,93%

5%

5,8%

* Het verzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

  1. Voldaan aan normen landelijke Ensia stelsel

Grotendeels

Volledig

Volledig

  1. Aantal geconstateerde datalekken

11

15

20