Begroting 2020

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Gezondheid

Product

Gezondheid

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

1.846

1.943

1.930

1.968

2.008

2.048

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

-1.846

-1.943

-1.930

-1.968

-2.008

-2.048