Begroting 2020

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Veiligheid en zorg

Product

Veiligheid en zorg

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

2.182

2.245

2.447

2.520

2.591

2.662

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

-2.182

-2.245

-2.447

-2.520

-2.591

-2.662

Jaarlijks wordt een subsidie verleend aan de Stichting Samen Veilig Midden - Nederland. Het hogere budget voor subsidieverlening wordt onder andere veroorzaakt door het toepassen van prijs- en loonindex en de hogere zorgkosten op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis).