Begroting 2020

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Inkomensvangnet

Product

Inkomensvangnet

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

23.468

24.046

24.165

24.471

24.693

24.914

Baten

-19.267

-18.375

-18.430

-18.867

-19.095

-19.315

Saldo

-4.201

-5.671

-5.735

-5.605

-5.598

-5.599

De effecten van de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling  Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) zijn verwerkt in de begroting 2020. Hierbij zijn de lasten en baten van de regelingskosten BUIG (neutraal) bijgesteld en de organisatiekosten van de WIL verhoogd, onder meer als gevolg van de ontwikkelagenda.