Begroting 2020

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Maatwerkvoorziening 18-

Product

Maatwerkvoorziening 18-

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

11.042

8.591

11.318

11.517

11.792

11.836

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

-11.042

-8.591

-11.318

-11.517

-11.792

-11.836

De beschikbare budgetten voor de jeugdhulp in 2020 en volgende jaren zijn fors toegenomen ten opzichte van 2019 (€ 2.700.000). Hiertegenover staat dat het Rijk extra middelen beschikbaar heeft gesteld om aan de financiële problemen tegemoet te komen. Het gaat hierbij (vooralsnog) om incidentele bedragen voor de jaren 2019 tot een met 2021. Voor Nieuwegein gaat het voor 2020 om een bedrag € 1.127.000 en voor 2021 € 1.148.000 (zie hiervoor het programma Algemene dekkingsmiddelen).