Begroting 2020

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Wat mag het kosten

Wat mag het kosten

Omschrijving thema

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bescherming

2.182

2.245

2.447

2.520

2.591

2.662

Ondersteuning

55.028

46.522

50.134

50.944

51.577

52.108

Transformatieagenda

2.270

2.511

2.221

1.415

0

0

Versterking eigen kracht

9.967

11.493

12.424

12.304

12.156

12.147

Totaal lasten

69.447

62.771

67.226

67.182

66.323

66.917

Versterking eigen kracht

2.034

2.199

2.946

2.823

2.590

2.443

Ondersteuning

20.197

18.965

18.855

19.291

19.519

19.739

Bescherming

-

-

-

-

Transformatieagenda

102

-

-

-

Totaal baten

22.334

21.164

21.800

22.113

22.109

22.182

Saldo van lasten en baten

-47.114

-41.607

-45.426

-45.069

-44.215

-44.735

Storting in reserves

298

-

-

-

-

Onttrekking aan reserves

4.542

3.608

2.876

589

37

-

Totaal van het programma

-42.871

-37.999

-42.550

-44.480

-44.178

-44.735