Begroting 2020

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Toegang Ondersteuning

Product

Toegang ondersteuning

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

4.368

918

1.075

1.090

1.011

1.029

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

-4.368

-918

-1.075

-1.090

-1.011

-1.029

Op dit moment is er niet voldoende ruimte meer om de wijkteams Noord, Midden en lokaal Werkteam goed te kunnen huisvesten. Daarom huurt de gemeente tijdelijk kantoorruimte in het gebouw van Mitros aan de Zadelstede. Na de verbouwing van het Atrium kunnen deze teams terugverhuizen naar het Stadshuis. De meeruitgaven (€ 140.000) voor de huisvesting van de wijkteams zijn structureel opgenomen in de begroting.