Begroting 2020

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Arbeidsdeelname

Product

Arbeidsdeelname

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

5.085

1.851

1.728

1.751

1.805

1.861

Baten

-172

-198

0

0

0

0

Saldo

-4.913

-1.653

-1.728

-1.751

-1.805

-1.861

De lasten dalen in 2020 met € 123.000 als gevolg van de afronding van de transitie WSW. Hiervoor waren in 2019 transitiekosten en een liquidatievergoeding geraamd.