Begroting 2020

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Maatwerkvoorziening 18+

Product

Maatwerkvoorziening 18+

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

8.376

8.251

9.041

9.323

9.479

9.651

Baten

-758

-392

-424

-424

-424

-424

Saldo

-7.619

-7.859

-8.617

-8.899

-9.054

-9.227

Op het gebied van WMO voorzieningen zijn de uitgaven toegenomen (€ 790.000). Dit wordt onder andere veroorzaakt door de invoering van het abonnementstarief en de nieuwe inkoop huishoudelijke ondersteuning. Hiertegenover staat een structurele compensatie van het Rijk voor een bedrag van € 450.000.