Begroting 2020

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Welzijn en deelname

Product

Welzijn en deelname

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

5.062

6.129

5.966

5.912

5.753

5.678

Baten

-348

-502

-317

-317

-147

0

Saldo

-4.714

-5.627

-5.649

-5.595

-5.606

-5.678

In de begroting 2020 zijn de financiële effecten van de gewijzigde invulling van Luifelstede verwerkt (per saldo € 40.000 voordeel). Niet alleen worden statushouders gehuisvest, maar ook jongeren (Kansen voor kamers) en andere tijdelijke huurders die op zoek zijn naar een kamer.
Daarnaast was in de begroting 2019 een incidenteel bedrag aan lasten en baten geraamd van
€ 150.000 voor het project Droomstatus.