Begroting 2020

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Monitoring en onderzoek

Product

Monitoring en onderzoek

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

0

100

101

101

101

100

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

-100

-101

-101

-101

-100